Op Docters advies rendeert uw geld beter

De intern-Belgische discussie over het verhogen van de belastingen op diesel wordt binnenkort beslecht door Europa. De Europese Commissie heeft een voorstel klaar om de minimumaccijnzen op diesel vanaf 2013 op hetzelfde niveau te brengen als die van benzine. Op termijn moet diesel duurder worden aan de pomp dan benzine, vindt de Commissie.

Concreet zal de minimumaccijns voor diesel in ons land tegen 2018 met 2 eurocent per liter omhoog moeten. Nu ligt het minimumtarief voor dieselaccijnzen in Europa op 33 cent per liter. Tegen 2015 moet de minimumheffing naar 35,9 cent per liter en die prijs moet tegen 2018 geleidelijk oplopen tot 41,2 eurocent. België hanteert nu een accijns van iets meer dan 39 eurocent per liter.

België moedigt al jaren fiscaal het gebruik van dieselwagens aan. Minilieuministers van de vier gewesten pleitten vorige maand voor een herziening van die voordelige fiscale behandeling van dieselwagens. Omdat dieselwagens per liter meer CO2 uitstoten en de stofdeeltjes van dieselwagens verantwoordelijk zijn voor smog.

De Europese Commissie stelt nu een fundamentele herdenking voor van de manier waarop energiegebruik wordt belast. Ze wil daarbij een einde maken aan het stimuleren van vervuilende energie. Het energieverbruik moet worden belast in functie van de uitstoot van CO2 en de vervuiling. Steenkool is de grote verliezer in dit plan, maar ook diesel.

De Commissie wil de accijnzen op motorbrandstoffen met een CO2-uitstoot, dus ook LPG, op termijn allemaal gelijkschakelen. De minimumaccijnzen voor LPG worden tussen nu en 2018 alvast al verviervoudigd. Enkel biobrandstoffen gelden als CO2-vrij.

De lidstaten krijgen twaalf jaar om die regel in de praktijk om te zetten en kunnen de hoogte van de accijnzen zelf bepalen, zolang ze boven de EU-minima zitten. Duitsland reageerde gisteren furieus op de EU-plannen om de dieselprijs te verhogen. Het Commissievoorstel wacht nog een lange lijdensweg. Het moet eenparig worden goedgekeurd door de 27 lidstaten.

Relevante onderwerpen: 3 favoriete europese aandelen met hoge groeipotentie, wanneer stijgt de rente op uw spaarboekje?, fsma wil af van te complexe beleggingen, wat we nog niet wisten over het regeerakkoord - brugpensioen wordt afgeschaft, china mikt komende jaren op 7 procent groei, telenet heeft beste managers, belegger vlucht weg in anonimiteit, 'inflatie is onvermijdelijk', bel 20, ratings banken