Op Docters advies rendeert uw geld beter
Een toonaangevend financieel centrum

Een toonaangevend financieel centrum

12/10/2013 Luxemburg wordt traditioneel beschouwd als een van ’s werelds meest toonaangevende financiële centra en groeide de voorbije twee decennia uit tot het Europese platform in de sector van de grensoverschrijdende levensverzekering.
De zekerheid van een toonaangevend financieel centrum


Met zijn centrale ligging in Europa beschikt Luxemburg over een bijzonder gunstige economische, politieke en sociale stabiliteit. Het is gereputeerd om zijn hooggekwalificeerd en meertalig personeel en de dynamiek van zijn financiële sector. De rol als internationaal verzekeringscentrum wordt ook versterkt door een veilig en fiscaal neutraal kader, evenals een exemplarisch regelgevend stelsel dat borg staat voor de maximale bescherming van de tegoeden en de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de verzekeringnemers.

Vrije dienstverlening
In het kader van de zogenaamde Vrije dienstverlening kan een levensverzekeringsmaatschappij, gevestigd in een land van de Unie, haar producten op de markt brengen in de andere landen van de Unie zonder er een filiaal te hebben.

Veiligheidsdriehoek
Onder de Luxemburgse wet zijn levensverzekeringsmaatschappijen onderworpen aan zeer strenge voorzichtigheids- en controleregels. Zij moeten met name een voldoende solvabiliteitsmarge creëren en behouden om de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen.
Een andere vitaal aspect van deze reglementering is dat de activa van de verzekeringnemers moeten bewaard worden bij een door het C.A.A. erkende depositobank. Deze activa moeten volledig afgescheiden zijn van de activa van de aandeelhouders van de verzekeringsmaatschappij.
Dit stelsel is gekend als de “veiligheidsdriehoek”.